Hjälp och assistans

Garanti Garantiservice Ångra beställning

 • Q :
  Garanti
  R :

  • Lagstadgade garantier:


  För alla produkter som La Boule Obut levererar till konsumenterna lämnas enligt lagens bestämmelser följande garantier, utan extra betalning:

   

  - lagstadgad garanti för överensstämmelse (artiklarna L.211-4 till L.211-14 i konsumentlagen)

   

  - lagstadgad garanti mot dolda fel (artiklarna 1641 till 1649 i civillagen) härstammande från ett materialfel, konstruktionsfel eller fabrikationsfel, som berör de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning.n.

   

   

  • Försäljningsgaranti:

  Förutom ovannämnda lagstadgade garantier har konsumenten även rätt till följande försäljningsgaranti:

  - För tävlingsklot: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under tre (3) år räknat från inköpsdagen (beställningsdagen).

  - För sport/fritidsklot: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under ett (1) år räknat från inköpsdagen (beställningsdagen).

  - För tillbehör/kläder: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under sju (7) kalenderdagar räknat från mottagande av Produkten.

   

  För att kunna åberopa dina garantirättigheter, måste du spara kvittot för köpet av Produkten.

   

  I fråga om kläder gäller dessutom att den avtalsenliga garantiförpliktelsen är giltig endast om följande villkor uppfylls:

   

  -  Produkten har inte använts (endast provats);

   

  - alla etiketter och skyddsfilmer sitter kvar på Produkten;

   

  - Produkten ska vara i fullgott skick och snyggt ihopvikt i det ursprungliga emballaget;

   

  - plastemballaget ska omge Produkten.

   

   

  • Verkställande av lagstadgade garantier och försäljningsgarantin:

   

  Produkt som returneras av Konsumenten ska alltid åtföljas av följande dokument:

   

  - kopia av inköpsbeviset;

  - garantibevis från Obut;

  - returneringsformuläret som skickats av kundtjänsten och fyllts i fullständigt (telefonnummer och e-postadress samt noggrann beskrivning av klagomålet vid behov).

   

  En produkt som påstås vara felaktig ska returneras av Konsumenten i en låda som liknar den ursprungliga lådan och är avsedd för transport.

   

  La Boule Obut kan inte hållas ansvarig för skador som eventuellt åsamkas Produkten vid returtransporten.

   

  Konsumenten ska skicka lådan per "colissimo suivi" med överlämnande mot underskrift på nedanstående adress och spara kvittot för försändelsen med paketets nummer i händelse av förlust eller stöld:

  La Boule Obut – SAV

  5 Route du Cros

  42380 St-Bonnet- le-Château

   

  Om returneringen sker inom ramen för försäljningsgarantin, bestrids försändelsekostnaderna av Konsumenten.

  La Boule Obut åtar sig att reparera eller byta ut alla Produkter som erkänns vara felaktiga inom trettio (30) arbetsdagar räknat från mottagande av sagda Produkt.

   

  Återtagning av produkt kan godkännas först efter ett skriftligt samtycke från La Boule Obut.

   

   

  • Utanför garantin:

   

  •  Utanför de lagstadgade garantierna och försäljningsgarantin: Följande fall täcks inte av garantin:

  - alla förändringar som uppstår genom en felaktig eller onormal användning av Produkten på grund av vårdslöshet, brist på underhåll eller fel från Konsumentens sida och inte heller byte av Produkten på grund av normalt slitage;

  - avsaknad av kopia av inköpsbeviset och oläsliga referensnummer;

  - garantiperioden har gått ut;

  - Produkten ofullständig;

  - upptäckt av felaktig användning av Produkten, det vill säga: följder av en avsiktlig handling (ändring av Produktens tekniska och fysiska egenskaper) eller en oöverlagd handling (onormal användning) från användarens sida.

   

  •  Utanför försäljningsgarantin: Följande fall täcks inte av försäljningsgarantin:

  - avsaknad av returneringsformulär skickat av kundtjänsten hos La Boule Obut;

  - avsaknad av garantibeviset från OBUT;

  -  försändelse som ska betalas av mottagaren;

  - Produkt skadad eller borttappad i samband med returtransporten från Konsumenten till La Boule Obut.

   

  •  Eftermarknadsservice / Hotline: en kundtjänst som svarar på numret 04.77.45.57.00 från måndag till torsdag kl. 8.00-18.00 och fredag kl. 8-17

 • Q :
  Garantiservice
  R :

  1 - Begäran om garantiservice

   

  Fall A: Du har köpt direkt hos Obut (webbplatsenboutique.obut.fr ; 3 Obut-butiker; 2 Obut-lastbilar), vi ber dig:

   kontrollera att artikeln fortfarande täcks av garantin: i förhållande till inköpsdatumet.

  koppla upp dig till MITT KONTO, Registrerade kunder, Min instumentpanel, under din beställning visas knappen ”Formulär för garantiservice”. Din begäran om garantiservice är redan färdigt ifylld. Precisera antalet artiklar som återlämnas. Förklara i det avsedda fältet motivet till din begäran.
  Genast efter godkännandet får du ett meddelande som sammanfattar din begäran om garantiservice.

   

  Fall B: Du har köpt hos en återförsäljare till OBUT, vi ber dig:

  •  kontrollera att artikeln fortfarande täcks av garantin: i förhållande till inköpsdatumet.

   antingen koppla upp dig till försäljningssajten http://boutique.obut.fr/ via knappen "Formulär för garantiservice" längst nere till höger på startsidan. Skapa ett konto för automatisk ifyllning av ditt formulär för begäran om garantiservice. Fyll i alla uppgifter som behövs för behandling av din begäran. Ju mer dina uppgifter är fullständiga och precisa, desto snabbare kommer din begäran att behandlas.
  Genast efter godkännandet får du ett meddelande som sammanfattar din begäran om garantiservice.

    kontakta vår Försäljningsavdelning, som tillsammans med dig avgör om ditt klagomål är berättigat. Om ditt krav godtas, överlämnas det till vår kundtjänst som informerar dig om fortsatt tillvägagångssätt.

  2 -  En artikel som returneras till vår garantiservice måste absolut åtföljas av:

   

  • en kopia av inköpsbeviset

   garantibeviset från Obut

  • formuläret för begäran om garantiservice som du fyllt i korrekt

   

  3 - Kostnader i samband med garantiservicen:

   

  Lämna tillbaka artikeln i lådan den levererades i eller en likadan låda, lämplig för transport.

  Observera: Emballagelådan för produkten är inte avsedd för transport.

   

  OBUT kan inte hållas ansvarig för skador orsakade vid transporten.

   

  Paketet ska skickas per "colissimo suivi" med överlämnande mot underskrift på adressen La Boule Obut – SAV – 5 Route du Cros – 42380 St-Bonnet-le-Château.

  Kom ihåg att spara kvittot för försändelsen med paketets nummer i händelse av förlust eller stöld.

   

  Försändelser som skickats utan att portot betalats tas inte emot, utan skickas tillbaka till avsändaren.

   

  Oavsett om artikeln täcks av garantin eller inte:

  • - vid returnering av artikel till vårt huvudkontor, bestrids kostnaderna för försändelsen av konsumenten.
  • - "- transportkostnaderna för återförsändelse efter byte eller eventuell reparation är de enda som bestrids av Obut.
  • i alla andra fall ska du betala kostnaderna för returförsändelsen. Ingen ersättning betalas för transportkostnaderna.

   

  4 - I följande fall kan garantirättigheterna inte åberopas: 


  • avsaknad av returneringsformuläret som skickats av kundtjänsten hos OBUT.
  • - avsaknad av kopia av inköpsbeviset och oläsliga referensnummer.
  • - avsaknad av garantibeviset från OBUT.
  • - garantiperioden har gått ut.
  • - ofullständigt klotset (3-6-8 klot, beroende på den köpta artikeln).
  • - upptäckt av felaktig användning av Produkten, det vill säga: följder av en avsiktlig handling (ändring av klotens tekniska och fysiska egenskaper) eller en oöverlagd handling (onormal användning) från användarens sida.
  • - försändelse som ska betalas av mottagaren.
  • - artikel som skadats eller tappats bort i samband med returtransporten från Konsumenten till Obut.

   

  5 –Tidsram:


  Vi åtar oss att utföra reparationen eller bytet inom högst 30 dagar räknat från mottagande av artikeln som antas vara felaktig.

   

  6 –  Service Relations Clients Obut (Kundtjänst hos Obut): 5 route du Cros 42380 St-Bonnet-le-Château France – 04 77 45 57 00

  Kontakt: via kontaktformuläret som finns på webbplatsen


 • Q :
  Ångerrätt
  R :

  Anpassade och skräddarsydda produkter::

   

  • • En klotprodukt anses skräddarsydd eller icke-serietillverkad om den kräver en specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på webbplatsen finns uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning** 
  • • En klot- eller väskprodukt anses vara anpassad om den har graverats enligt Konsumentens önskemål.
  • Gällande anpassade produkter (klot och/eller väskor och/eller tillbehör som anpassats genom gravering) eller specialtillverkade produkter (alla vikter, diametrar, räfflor anges i produktbeskrivningen som finns på webbplatsen med uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning **), har Konsumenten inte, enligt artikel L.121-21-8, 3° i konsumtionslagen någon ångerfrist och är slutgiltigt bunden av villkoren som fastställts i beställningen.

   

  Standardprodukter:

   

  • • En klotprodukt anses som standardprodukt om den inte kräver någon specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på webbplatsen finns uppgiften: I lager, sänds inom 1 dygn**.

   Följande varor finns vanligen i lager:
   - alla klotset i standardserier;
   - alla tillbehör och alla kläder som saluförs på webbplatsen.

  • • Gällande alla standardprodukter som inte förutsätter någon specialtillverkning eller personlig märkning, har konsumenten  enligt artikel L.121-21 i konsumtionslagen en ångerfrist på 14 dagar räknat från mottagandet av den beställda Produkten.
  • • Om ångerfristen på (14) dagar går ut en lördag, söndag, helgdag eller ledig dag, förlängs den till följande arbetsdag.
  • • Denna ångerrätt kan accepteras endast för fullständiga produkter i deras ursprungliga skick (klot, tillbehör, garantibevis, emballage…), med en kopia av inköpsfakturan. Produkter som returneras ofullständiga, skadade eller smutsiga av Konsumenten tas inte tillbaka.
  • •  Ångerrätten kan åberopas av Konsumenten med hjälp av ångerformuläret på webbplatsen eller en annan skriftlig deklaration som utan tvetydighet uttrycker hans eller hennes vilja att ångra sig; varvid det bör påpekas att kostnaderna för återsändning av Produkten vid ångrad beställning bestrids av Konsumenten.
  • • När ångerrätten åberopas:
   De direkta kostnaderna för återsändning och returnering bestrids av Konsumenten, endast Produktpriset och leveranskostnaderna ersätts. Lägg märke till att La Boule Obut inte ersätter extra kostnader, om Konsumenten uttryckligen har valt ett dyrare leveranssätt än den standardleverans som erbjuds av La Boule Obut
   - Konsumenten har fjorton (14) dagar på sig, efter att ha meddelat om sitt ångerbeslut, för att återlämna Produkterna till La Boule Obut.
   - La Boule Obut åtar sig att ersätta Konsumenten inom högst fjorton (14) dagar räknat från att La Boule Obut mottagit de Produkter som returnerats av Konsumenten enligt bestämmellserna i Försäljningsvillkoren eller räknat från att Konsumenten lämnat beviset på försändelsen av Produkterna, varvid det datum som infaller tidigast är det som gäller.

Jämför produkter

Du har inga produkter att jämföra.

VÄLJA
RÄTT
KLOT

Börja

Gravering
enligt
obut

Anpassa

Katalog
online

 

ladda ner