Ett äkta bouleklot
tillverkas så här…

MATERIALET UTSKURET
I EN STÅLSTÅNG

SKIVA FRAMSTÄLLD
GENOM SMIDE

KLOTHALVA FRAMSTÄLLD
GENOM SMIDE

TVÅ KLOTHALVOR IHOPFOGADE
OCH SVETSADE

... MED ETT STORT ANTAL KONTROLLER OCH EN VERKLIG SAKKUNSKAP

DET SVETSADE KLOTET
SVARVAS

DET FÅR RÄFFLOR, MÄRKS
HÄRDAS, POLERAS
OCH KROMAS KANSKE

Vi vet vad vi talar om för vi tillverkar över 300 000 bouleklot per månad och förser